• Apie projektą

    Kaip planuojame padėti talentingiems Lietuvos jaunuoliams įgyti aukščiausio lygio išsilavinimą užsienyje, išvengdami protų nutekėjimo

Kodėl?


„Talentai Lietuvai Fondas“ - tai bendras Global Lithuanian Leaders (GLL), akademinės mentorystės iniciatyvos Academic Buddy ir privačių minios finansavimo patirtį turinčių asmenų projektas, siekiantis suteikti galimybę gabiems ir veikliems abiturientams ir studentams mokytis ar stažuotis geriausiuose pasaulio universitetuose bei programose nepaisant jų finansinio statuso.


Sunkiausia buvo išdrįsti eiti į viešumą: bijojau, kad žmonės nesupras, kodėl prašau tokios pagalbos, kad paprasčiausiai apsijuoksiu ir planas nepavyks. Ir iš tiesų, susilaukiau daug neigiamų kritikos ir pašaipų iš anoniminių komentatorių, tačiau palaikymas stipriai pralenkė negatyvias nuomones.

Justinas Grigaitis


Projekto svarba


Kasmet į prestižinius pasaulio universitetus bei geriausias mokslo programas įstoja šimtai bakalaurų, magistrų bei doktorantų iš Lietuvos, tačiau ne retam studijų kaina tampa neįveikiamu barjeru. Tie, kurie pasiryžta aplenkti finansinius sunkumus, paprastai kreipiasi pagalbos į artimuosius arba prašo Lietuvos bankų suteikti jiems vartojamąją ar būsto paskolą. Beje, Lietuvos bankai studijoms ar praktikai užsienyje paskolų neteikia. Nors anksčiau Lietuvoje egzistavo akademinis fondas, teikdavęs stipendijas, pastarasis jau senokai uždarytas. Dėl šių priežasčių dalis gabių ir didžiulį potencialą turinčių jaunuolių niekada nepasinaudoja galimybe semtis žinių iš savo srities geriausių ir atvežti įgytas žinias į Lietuvą.

Kitų valstybių piliečiai, turintys galimybę gauti savo šalies skiriamas stipendijas išvykti mokytis svetur, gavę išsilavinimą neretai grįžta į tėvynę bei prisideda prie jos vystymo. Pavyzdžiui, Estijos piliečiai, norintys studijuoti ar atlikti praktiką užsienyje, gali aplikuoti net keliems finansavimo fondams. Tokios mobilumo programos padeda valstybei greičiau vystytis ir tobulėti.


Nepaisant kliūčių, pastaraisiais metais vis daugiau studentų iš Lietuvos ryžtasi pamėginti savo studijas finansuoti viešai kreipdamiesi pagalbos į tautiečius, kurdami kampanijas tarptautinėse minios finansavimo platformose, apeliuodami į žmonių gerumą ir supratimą socialinėse medijose bei rašydami privačius pagalbos prašymus verslo įmonėms. Ne vienas jų su aplinkinių pagalba dalinai finansavo savo studijų įmokas ir sėkmingai išvyko tobulintis į prestižines institucijas. Dalis šių piliečių šiuo metu jau yra grįžę į Lietuvą ir aktyviai prisideda prie šalies gerovės kūrimo, tačiau visi pabrėžia oficialaus Lietuvoje esančio stipendijų fondo studijoms ar praktikai užsienyje trūkumą ir akivaizdžią mobilumo skatinimo naudą.


Mano galva, tik skatindami talentingus lietuvius studijuoti geriausiuose pasaulio universitetuose sukursime terpę, kurioje įgytos žinios bus atvežamos į Lietuvą. Kiekvienas išsilavinimą prestižinėje akademinėje programoje įgijęs lietuvis, su kuriuo man teko susipažinti, yra užsidegęs kurti geresnę Lietuvą.

Ieva Masliukaitė


Projekto tikslai


„Talentai Lietuvai Fondas“ siekia skatinti gabius abiturientus ir studentus siekti išsilavinimo pasaulinio lygio universitetuose ir prestižinėse programose bei atvežti įgytas žinias į Lietuvą suteikdamas galimybę finansuoti studijas ar stažuotes minios finansavimo būdu be tarpininkavimo mokesčio. „Talentai Lietuvai Fondas“ taip pat įsipareigoja skatinti privačias verslo įmones steigti stipendijas bei prisidėti prie Lietuvos šviesuomenės ugdymo. „Talentai Lietuvai Fondas“ seks ir viešins gabiųjų studentų sėkmės istorijas, prijungs juos prie GLL tinklo ir kartu kurs aukštos kvalifikacijos specialistų duomenų bazę, kuria vėliau galėtų naudotis privačios verslo įmonės bei valstybinės institucijos.


Atrankos procesas


Abiturientai ir studentai galėjo teikti finansavimo paraiškas „Talentai Lietuvai Fondas“ 2018 m. programai jei:

  • jų asmeninė ar šeimos finansinė padėtis užkerta kelią sumokėti studijų įmoką ar išvykti studijuoti;
  • jie yra oficialiai pakviesti į prestižinę studijų programą ar praktiką;
  • jie savo studijų metu įgytomis žiniomis ir įgūdžiais siekia prisidėti prie Lietuvos gerovės kūrimo ar vardo garsinimo.

Paraiškas taip pat galėjo teikti abiturientai, kurie dar nėra gavę oficialaus aukštosios mokyklos pakvietimo studijuoti, tačiau pasižymi įspūdingais akademiniais pasiekimais. Šiemet studentų, norinčių dalyvauti projekte, atranka jau baigėsi. Ji vyko iki birželio 1-os dienos. 2018 m. buvo gautos 17 aplikacijų išvykti studijuoti bakalauro arba magistro studijų programų. Organizatoriai susisiekė su kiekvienu aplikantu ir interviu metu išsiaiškino individualų papildomo finansavimo studijoms poreikį. Šie duomenys buvo perduoti Komisijai.


„Talentai Lietuvai Fondas“ komisijos nariai nepriklausomai vertina kiekvieną aplikaciją atsižvelgdami į individualią paraiškos teikėjo situaciją, motyvaciją, finansavimo poreikį, studijų kokybę ir potencialų indėlį į Lietuvos gerovę. 2018 m. penki Komisijos nariai vertino paraiškas reitinguodami kandidatus. Iš pateiktų paraiškų buvo atrinktos penkios stipriausios, o iš jų – trys dalyviai, kuriems suteikta prieiga kurti asmeninę finansavimo programą „Talentai Lietuvai Fondas“ internetinėje svetainėje. Kiekvienas atranką praėjęs kandidatas šiuo metu yra konsultuojamas „Talentai Lietuvai Fondas“ ambasadorių, kurie pataria, kaip sukurti sėkmingą finansavimo kampaniją ir ją viešinti. Komisijos sudėtį galite pamatyti čia.


Svarbi informacija


„Talentai Lietuvai Fondas“ yra ne pelno siekianti iniciatyva, kurios organizatoriai yra savanoriai ir už veiklos vykdymą negauna jokios finansinės ar kitokio pobūdžio asmeninės naudos. Visi paaukoti pinigai tiesiogiai keliauja į pasirinktų dalyvių sąskaitas ir nėra prieinami projekto organizatoriams. Už pateiktos informacijos tikslumą ir kitas prievoles (įskaitant mokestines) atsakingi yra projekto dalyviai, kurie vadovaujasi pasirašytos dalyvio sutarties principais. Platformos organizatoriai ir komisija atrinkdami dalyvius vadovaujasi jų pateiktais dokumentais bei motyvaciniais laiškais, tačiau negali garantuoti jų tikslumo. Nors organizatoriai ir komisija įdėjo daug pastangų atrinkti geriausius dalyvius, organizatoriai neprisiima atsakomybės už dalyvių veiksmus bei jų pateiktą informaciją.