• Apie projektą

    Kaip planuojame padėti talentingiems Lietuvos jaunuoliams įgyti aukščiausio lygio išsilavinimą užsienyje, išvengdami protų nutekėjimo

Kodėl?


„Talentai Lietuvai Fondas“ - tai bendras Global Lithuanian Leaders (GLL), akademinės mentorystės iniciatyvos Academic Buddy ir privačių minios finansavimo patirtį turinčių asmenų projektas, siekiantis suteikti galimybę gabiems ir veikliems studentams mokytis ar stažuotis geriausiuose pasaulio universitetuose bei programose nepaisant jų finansinio statuso.


Sunkiausia buvo išdrįsti eiti į viešumą: bijojau, kad žmonės nesupras, kodėl prašau tokios pagalbos, kad paprasčiausiai apsijuoksiu ir planas nepavyks. Ir iš tiesų, susilaukiau daug neigiamų kritikos ir pašaipų iš anoniminių komentatorių, tačiau palaikymas stipriai pralenkė negatyvias nuomones.

Justinas Grigaitis


Projekto svarba


Kasmet į prestižinius pasaulio universitetus bei geriausias mokslo programas įstoja šimtai bakalaurų, magistrų bei doktorantų iš Lietuvos. Dauguma jų sėkmingai išvyksta pradėti studijų, tačiau kai kuriems iš jų studijų kaina tampa neįveikiamu barjeru norint studijas tęsti. Tie, kurie pasiryžta aplenkti finansinius sunkumus, paprastai kreipiasi pagalbos į artimuosius arba prašo Lietuvos bankų suteikti jiems vartojamąją ar būsto paskolą. Beje, Lietuvos bankai studijoms ar praktikai užsienyje paskolų neteikia. Lietuvoje šiuo metu egzistuoja valstybinis stipendijų fondas “Kitas 100”, teikiantis stipendijas geriausiems. Tačiau šio fondo skiriamos sumos ne visuomet užtenka studijų kaštams padengti. Valstybinis stipendijų fondas taip pat turi griežtus kriterijus, pagal kuriuos stipendijų laureatai po studijų privalo grįžti į Lietuvą.


Pastaraisiais metais vis daugiau studentų iš Lietuvos ryžtasi pamėginti savo studijas finansuoti viešai kreipdamiesi pagalbos į tautiečius, kurdami kampanijas tarptautinėse minios finansavimo platformose, apeliuodami į žmonių gerumą ir supratimą socialinėse medijose bei rašydami privačius pagalbos prašymus verslo įmonėms. Ne vienas jų su aplinkinių pagalba dalinai finansavo savo studijų įmokas ir sėkmingai išvyko tobulintis į prestižines institucijas. Mūsų programos patirtis rodo, jog studijų kainą minios finansavimo būdu renkantys studentai yra itin motyvuoti studijų metu ar po jų prisidėti prie Lietuvos vystymo. Jų sėkmės istorijas galite rasti ČIA.


Mano galva, tik skatindami talentingus lietuvius studijuoti geriausiuose pasaulio universitetuose sukursime terpę, kurioje įgytos žinios bus atvežamos į Lietuvą. Kiekvienas išsilavinimą prestižinėje akademinėje programoje įgijęs lietuvis, su kuriuo man teko susipažinti, yra užsidegęs kurti geresnę Lietuvą.

Ieva Masliukaitė


Projekto tikslai


„Talentai Lietuvai Fondas“ siekia skatinti gabius studentus siekti išsilavinimo pasaulinio lygio universitetuose ir prestižinėse programose bei atvežti įgytas žinias į Lietuvą suteikdamas galimybę finansuoti studijas ar stažuotes minios finansavimo būdu be tarpininkavimo mokesčio. „Talentai Lietuvai Fondas“ taip pat įsipareigoja skatinti privačias verslo įmones steigti stipendijas bei prisidėti prie Lietuvos šviesuomenės ugdymo. „Talentai Lietuvai Fondas“ seks ir viešins gabiųjų studentų sėkmės istorijas, prijungs juos prie GLL tinklo ir kartu kurs aukštos kvalifikacijos specialistų duomenų bazę, kuria vėliau galėtų naudotis privačios verslo įmonės bei valstybinės institucijos.


Atrankos procesas


2018 ir 2019 metų sezonuose abiturientai ir studentai galėjo teikti finansavimo paraiškas „Talentai Lietuvai Fondas“ programai jei:

  • jų asmeninė ar šeimos finansinė padėtis užkirto kelią sumokėti studijų įmoką ar išvykti studijuoti;
  • jie buvo oficialiai pakviesti į prestižinę studijų programą ar praktiką;
  • jie savo studijų metu įgytomis žiniomis ir įgūdžiais siekia prisidėti prie Lietuvos gerovės kūrimo ar vardo garsinimo.

Paraiškas taip pat galėjo teikti abiturientai, kurie dar nėra gavę oficialaus aukštosios mokyklos pakvietimo studijuoti, tačiau pasižymėjo įspūdingais akademiniais pasiekimais.


2020 metais projektas buvo sustabdytas dėl pasaulį sukrėtusios pandemijos. Tokį sprendimą priėmėme apsvarstę realias studentų galimybes išvykti studijuoti ir rėmėjų galimybes juos paremti.

2021 metais iš naujo įvertinę fondo poreikį ir studentų bei rėmėjų galimybes priėmėme sprendimą projektą tęsti, tačiau susiaurinti atrankos kriterijus. Atnaujintus 2021 metų atrankos sezono kriterijus galite rasti ČIA.


Svarbi informacija„Talentai Lietuvai Fondas“ yra ne pelno siekianti iniciatyva, kurios organizatoriai yra savanoriai ir už veiklos vykdymą negauna jokios finansinės ar kitokio pobūdžio asmeninės naudos. Visi paaukoti pinigai tiesiogiai keliauja į pasirinktų dalyvių sąskaitas ir nėra prieinami projekto organizatoriams. Už pateiktos informacijos tikslumą ir kitas prievoles (įskaitant mokestines) atsakingi yra projekto dalyviai, kurie vadovaujasi pasirašytos dalyvio sutarties principais. Platformos organizatoriai ir komisija atrinkdami dalyvius vadovaujasi jų pateiktais dokumentais bei motyvaciniais laiškais, tačiau negali garantuoti jų tikslumo. Nors organizatoriai ir komisija įdėjo daug pastangų atrinkti geriausius dalyvius, organizatoriai neprisiima atsakomybės už dalyvių veiksmus bei jų pateiktą informaciją.