• Columbia University & SciencesPo Paris: Dvigubas Bakalauro Diplomas, Ekonomika ir Psichologija

  Prisidėti prie tikslo kviečia Linas Nasvytis
Kampanijos pabaigos data
12/31/2018 - 12:30
Linas Nasvytis's picture

Linas Nasvytis

Tikslui surinkta
6 416,59 €
21 000,00 €
30.56% tikslo pasiekta


Prisidėkite:

PayPal
TransferGo
Bankas
HumansApp

Esu Linas, antrasis lietuvis, įstojęs į prestižinę dvigubo bakalauro programą tarp Kolumbijos universiteto Niujorke ir Paryžiaus politikos mokslų instituto (SciencesPo) Prancūzijoje. Ekonomika mane žavi savo pagrindiniu tikslu – jos esmė nėra infliacijos ar nedarbo matavimas, kaip mums kartais atrodo, bet veikiau nuoširdus noras stengtis suprasti, kaip mes priimame sprendimus. Akademinė aplinka savo ruožtu man yra erdvė, kurioje dirbdamas jaučiu didžiausią laimės ir prasmės pojūtį gyvenime. Tad neseniai užsibrėžiau sau ambicingą tikslą: mokantis ir dirbant akademijoje padėti transformuoti ekonominę teoriją ir priartinti ją prie realybės, tam pritaikant žinias iš psichologijos, sociologijos ir antropologijos sričių.

Šiuo metu esu baigęs dvejus bakalauro studijų metus SciencesPo, po kurių gavau šansą dar dvejus metus studijuoti Kolumbijos universitete Niujorke. Tai reikštų studijas iš vienų geriausių ekonomikos ir psichologijos profesorių̨ pasaulyje, darbą laboratorijose kartu su akademikais, kurių straipsnius skaitydavau dar mokyklos laikais. Būtent dėl to nusprendžiau priimt šio universiteto pasiūlymą, ir įdėti visas pastangas, jog ši galimybė taptų realybe.

Kelias iki Kolumbijos universiteto

Galimybė augti Lietuvoje man suteikė supratimą, jog turint tvirtą motyvaciją ir aiškų tikslą pasiekti galima labai daug. Mokykloje pakankamai anksti susižavėjęs ekonomika, vieną vasarą pasisiūliau padirbėti ekonomikos institute Vilniuje. Už savo vasaros darbą vietoj atlygio paprašiau prieigos prie instituto knygų bibliotekos, kurioje praleidau ne vieną valandą pasinėręs į ekonomikos teorijas. Paskutinėse gimnazijos klasėse su keliais mokytojais taip pat sudariau nedidelį nerašytą susitarimą: tol, kol iš jų mokomų dalykų turėjau apvalų dešimtuką, pamokų metu galėjau keliauti į netoli esančius ISM ir Vilniaus universitetus ir klausytis ekonomikos ir politinės filosofijos paskaitų. Prieš kelias savaites peržiūrėjęs praleistų pamokų skaičių supratau, jog šį susitarimą naudojau pakankamai dažnai.


Vilniaus Klubo diskusijų ciklo moderavimas Lietuvos ir lietuvybės temomis, dar senais gerais jaunystės laikais (2015 m.)

Žinoma, savo pažadą mokytojams ištesėjau ir po mokyklos įstojau į socialinių mokslų bakalauro programą SciencesPo Paris (Paryžiaus politikos mokslų institute). Įpusėjus pirmiesiems studijų metams su keliais bendrakursiais subūrėme ekonomikos entuziastų komandą, su kuria pradėjome organizuoti nemokamas ekonomikos korepetitorių pamokas. Kiekvieną savaitę, daugiau nei vienerius su puse metų, savo bendrakursiams ir kartais net aukštesnių kursų studentams padėdavau suprasti paskaitose dėstytas ekonomikos teorijas ir uždavinius. Pagrindinis mano tikslas šių sesijų metu buvo perteikti tą ekonomikos mokslo grožį, kurį matau savo akimis. Ekonomikoje galime skaidyti bet kokį žmogaus sprendimą į atskirus faktorius, padėjusius jam apsispręsti, nustatyti kiekvieno iš jų svorį sprendime, ir pasistengti modeliuoti, kaip keisis šis sprendimas keičiant skirtingų faktorių svorį arba pačius faktorius. Tai viskas, apie ką iš tikrųjų yra ekonomika, ir man nuoširdžiai tai yra labai gražu.

Savo studijomis ir darbais siekiu įrodyti, jog ekonominiai pokyčiai įmanomi jau bakalauro lygmenyje, o ekonomika gali būti suprantama kiekvieno

Asmeninė veikla studijuojant Sciences Po neapsiribojo tik ekonomikos studijomis. Pirmojo kurso metu įkuriau nemokamą akademinės mentorystės programą “Academic Buddy France” , kuri šiuo metu yra didžiausia tokio tipo programa Lietuvoje. Šis projektas vienija daugiau nei 45 lietuvius iš prestižinių Prancūzijos universitetų, nuo Ècole Polytechnique iki SciencesPo, kurie teikia nemokamą mentorystės pagalbą ambicingiems Lietuvos moksleiviams, norintiems stoti į šiuos universitetus. Ateinančiais metais, kartu su kitais savanoriais šią programą aktyviai plėsime į Lietuvos regionus. Norime, kad kiekvienas gabus Lietuvos moksleivis turėtų galimybę mokytis prestižiniuose Europos universitetuose, o vėliau grįžtų į Lietuvą ir prisidėtų prie jos augimo. Labiausiai tikiuosi, kad stiprus mentorių tinklas ir parama tiek studijuojant, tiek ir grįžus į tėvynę, pamažu padės mažinti didelio masto regioninę nelygybę Lietuvoje.

Akademinė svajonė

Pirmuosius metus Paryžiaus politikos mokslų institute pavyko pabaigti tarp 2% geriausių universiteto studentų, gavus aukščiausią summa cum laude akademinį pagyrimą. Būtent tuo metu iš šio universiteto gavau pasiūlymą aplikuoti į prestižinę dvigubo diplomo programą su Kolumbijos universitetu Niujorke.

Kolumbijos universitetas tarp savo alumnų skaičiuoja tokias asmenybes kaip buvęs JAV Prezidentas Barrack Obama , vienas sėkmingiausių pasaulio verslininkų Warren Buffet ar kino režisūros genijus Stanley Kubrick. Galimybė mokytis jungtinėje ekonomikos ir psichologijos programoje šiame universitete reiškia buvimą ten, kur pasaulinė ekonominė teorija yra kuriama ir perkuriama kasdien. Studijų metų turėčiau galimybę dirbti kartu su tokiais žmonėmis kaip visame pasaulyje žinomas Kolumbijos politinės ekonomikos profesorius Joseph Stiglitz ir makroekonomikos profesorius Michael Woodford. Pirmasis savo idėjomis šiandien fundamentaliai perkūrinėja mūsų supratimą apie tai, kaip suprantame tokius ekonominius reiškinius kaip globalizacija ar besivystančių šalių ekonominis augimas, tuo tarpu antrasis konstruoja visiškai naujus makroekonominius modelius, grįstus įžvalgomis iš psichologijos ir neurobiologijos. Būdamas Kolumbijos universitete taip pat turėčiau galimybę su bet kuriuo profesoriumi turėti trumpus individualius susitikimus, kuriuose galėtume aptarti jų idėjas ir tyrimus, bei galimybes prisidėti prie šių tyrimų kartu su jais.


Ištrauka iš Talentai Lietuvai kampanijos filmuko, visos padėkos skiriamos Domui Zinkevičiui

Ryšys su Lietuva: 3 idėjos

Būtent tokioje akademinį smalsumą ir inovacijas skatinančioje institucijoje kaip Kolumbijos universitetas tikiuosi įgauti žinių ir įgūdžių bagažą, kurį galėsiu pritaikyti ir Lietuvoje. Ekonomikos ir psichologijos studijų metu įgytą patirtį noriu panaudoti trijų pagrindinių idėjų Lietuvai įgyvendinimui.

1. Pirmoji idėja yra pakankamai paprasta – pritaikyti elgsenos ekonomikos (ang. behavioural economics) įžvalgas Lietuvos socialinės politikos gerinimui. Viskas prasidėtų nuo mokslinio referato parengimo valstybės institucijoms, kuris susumuotų pagrindines psichologines įžvalgas, kuriomis vadovaujantis galėtume įdiegti pakankamai paprastus pokyčius, pagerinančius situaciją tokiose srityse kaip nedirbančių žmonių integracija į darbo rinką. Pirmąjį mano akademinį straipsnį, rašytą antrajame kurse ir adresuotą Lietuvos nedarbo rinkos situacijos gerinimui, rasite čia.

Ekonomika yra ne tik be galo gražus, bet ir tikrai naudingas mokslas, kurio pagrindus turėtų išmokti kiekvienas lietuvis jau mokyklos laikais – mažų mažiausiai dėl to, kad galėtų suprasti paprasčiausius ekonominius procesus ir jų priežastis, taip išlaikant realistinę perspektyvą prieš visa-žadančius politinius šūkius

2. Antrasis tikslas, kurį man padėtų įgyvendinti šios studijos, yra noras kelti ekonominių tyrimų kokybę Lietuvoje. Studijų Kolumbijos universiteto metu savo ekonomikos žinias norėčiau panaudoti pradėdamas bendrą tyrimą su Lietuvos Banko Tyrimų skyriumi (CEFER). Bendradarbiaudami rašytume straipsnius, pretenduojančius būti publikuojamais žinomiausiuose moksliniuose žurnaluose, tokiuose kaip Journal of Monetary Economics, savo ruožtu keldami Lietuvos universitetų ir tyrimų prestižą užsienyje.

3. Galiausiai, noriu skatinti Lietuvos moksleivius domėtis socialiniais mokslais, juos pateikiant per moksleiviams labiau suprantamą prizmę. Šio tikslo pradėjau siekti jau dirbdamas Lietuvos Laisvosios Rinkos Institute, praktikos metu padėjęs sudaryti naują ekonomikos vadovėlį gimnazijos metų moksleiviams. Šiuo metu planuojame vystyti bendrą švietimo projektą kartu su Turing Society, skirtą formalios ir neformalios ekonomikos programos Vilniaus mokyklų moksleiviams sudarymui, tam panaudodamas profesorių ir kurso turinio įžvalgas iš Kolumbijos universiteto.

Kiekvienas iš šių trijų tikslų taip pat padėtų kovoti su viena didžiausių problemų, su kuria susidūriau mokydamasis mokykloje – Lietuvoje plačiai paplitusia nuomone, kad socialiniai mokslai mokykloje yra tik antraeilis užsiėmimas. Ekonomika yra ne tik be galo gražus, bet ir tikrai naudingas mokslas, kurio pagrindus kiekvienas lietuvis turėtų išmokti jau mokyklos laikais – mažų mažiausiai dėl to, kad galėtų suprasti paprasčiausius ekonominius procesus ir jų priežastis, taip išlaikant realistinę perspektyvą prieš dažnai apgaulingus visa-žadančius politinius šūkius. Savo studijomis ir darbais siekiu įrodyti, jog ekonominiai pokyčiai įmanomi jau bakalauro lygmenyje, o ekonomika gali būti suprantama kiekvieno.

Finansai

● Studijų programos kaina kartu su pragyvenimu (2 metai): €130,180
● Turima suma (universiteto stipendija, privačios stipendijos, tėvų parama, asmeninės santaupos, planuojamos pajamos iš apmokamų vasaros praktikų, darbas universitete studijų metu): €109,180
● Likusi suma iki tikslo pasiekimo: €21,000

Didžiąją dalį studijų įmokos sumos jau esu surinkęs. Finansų paiešką pradėjau prieš 7 mėnesius: nuo gausaus laiškų universitetui ir privačių stipendijų steigėjams siuntimo iki kelių mėnesių pasiruošimo gerai apmokamoms vasaros praktikoms (daugiausiai skirtoms studentams jau turintiems magistro laipsnį, tad teko įdėti nemažai valandų prie knygų ir universitetinių kursų , kad įrodyčiau, jog galiu su jais konkuruoti).

Tačiau netgi procentaliai nedidelė likusi studijų įmokos dalis sudaro tikrai nemažą pinigų sumą, kurios vis dar trūksta. Būtent todėl kviečiu prisidėti prie šios svajonės įgyvendinimo!


Jei jau tikrai labai susidomėjote šita kampanija, galbūt pastebėjote, jog žodis "Ačiū" šioje nuotraukoje šiek tiek keistokas: Jis sudėliotas iš legendinio 1980 m. prof. J. Stiglitz ir S. Grossman straipsnio "On the Impossibility of Informationally Efficient Markets". Straipsnis tuo metu transformavo iki tol nusistovėjusią ekonomikos teoriją, ir būtent to paties šiandien padėtumėte siekti man pačiam :)

Rėmėjų atsiliepimai

  Dokumentai

  Pazyma

  Universiteto priėmimo pažyma

  Laiskas

  Motyvacinis studento(-ės) laiškas

  Laiskas

  Dalyvio CV