• Toronto University & Sciences Po Paris: dvigubas magistro diplomas, viešasis valdymas ir tarptautiniai santykiai

    Prisidėti prie tikslo kviečia Ieva Česnulaitytė
Kampanijos pabaigos data
12/31/2018 - 15:00
Ieva Česnulaitytė's picture

Ieva Česnulaitytė

Tikslui surinkta
3 149,76 €
20 406,00 €
15.43% tikslo pasiekta


Prisidėkite:

PayPal
TransferGo

Esu Ieva ir man nuoširdžiai rūpi, kad kiekvienas, gyvenantis Lietuvoje, čia jaustųsi kaip namuose. Juk namai - tai vieta, kur norisi būti, į kurią gera sugrįžti, kurioje malonu būti ir kurti. Tačiau kaip namuose jautiesi tik ten, kur gali drąsiai dalintis savo idėjomis ir nuomone, bei spręsti, kaip tavo namai atrodys. Tikiu, jog, kuriant savo valstybę, mūsų visų bendrus namus, svarbi kiekvieno šalies gyventojo nuomonė. Dėl šios priežasties siekiu Lietuvos viešajame sektoriuje sukurti atvirumo ir piliečių įtraukimo į šalies valdymą kultūrą.


Šiais metais įstojau į vieną geriausių viešojo valdymo ir tarptautinių santykių (angl. Public Policy and Global Affairs) magistro studijų programų pasaulyje, kurią bendrai įsteigė Kanados „Toronto”, ir Prancūzijos „Sciences Po Paris” universitetai. Čia semsiuosi patirties, kaip visuomenei ir valstybės institucijoms sėkmingai bendradarbiauti priimant sprendimus, kurie liečia kiekvieną pilietį. Tai – išskirtinė galimybė mokytis iš Prancūzijos ir Kanados sėkmingų pavyzdžių šioje srityje bei tai daryti geriausiuose šių šalių universitetuose. Jau dabar planuoju, jog šiuose universitetuose esančiose „piliečių laboratorijose“ įsitrauksiu į socialinių inovacijų kūrimą pritaikant novatoriškas technologijas pažangių visuomenės įtraukimo į viešąjį valdymą būdų ieškojimui. Tarp pirmųjų ir antrųjų studijų metų stažuosiuosi pasaulinio lygio tarpvalstybinėse organizacijose, tokiose kaip Jungtinių Tautų organizacija (JTO) bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), kur turėsiu galimybę įtvirtinti įgytas teorines žinias praktikoje ir perimti gerąsias užsienio šalių praktikas atviro viešojo valdymo srityse.

Tikiu, kad šios studijos – nepakeičiamos norint tapti viena pirmųjų atviro viešojo valdymo specialisčių Lietuvoje.Nuotrauka Login/Delfi

Kaip atsiradau viešajame sektoriuje

Prieš keletą metų, įgavusi žinių tarptautinių santykių bakalauro programoje Birmingemo universitete, kurį baigiau aukščiausiais balais, kupina idėjų grįžau į Lietuvą. Sugrįžti nebuvo paprasta, tad prisijungiau prie „Globalios Lietuvos lyderių” organizacijos ir padėjau įkurti „Talentai Lietuvai” programą, kuri savo veikla į Lietuvą kasmet paskatina sugrįžti kelias dešimtis jaunuolių. Visada tikėjau, kad valstybę savo idėjomis ir darbais kuriame kiekvienas, todėl ne tik dirbau, bet ir aktyviai dalyvavau įgyvendinant įvairias socialines iniciatyvas. Štai matydama lyčių lygybės naudą visuomenei, kuravau asociacijos „Lyderė”, siekiančios lyčių lygybės darbo rinkoje, veiklą. Taip pat įkūriau socialinę iniciatyvą „CoolŪkis”, sprendžiančią Lietuvoje itin opią senyvo amžiaus žmonių socialinės atskirties problemą. Ši platforma gyvuoja jau trejus metus, jos metu kartu su komanda padedame vienišiems senoliams rasti jaunas šeimas, kurios atvyksta į jau nebenaudojamus sodus ir drauge su senoliais augina daržoves, bendrauja. Drauge sodininkaujantiems senoliams ir jaunimui popietės besikapstant darže tampa laukiamu savaitės įvykiu. Senoliai jaučiasi mažiau vieniši, reikalingi, o jų patirtis sodinant ir auginant daržoves – labai vertinga pradedantiems sodininkautojams.

Dažniausiai pasibaigus sodininkavimo sezonui su komanda aplankome ir pakalbiname dalyvavusius senjorus, išgirstame jų įspūdžius. Tokie pokalbiai labai brangūs, nes tik jų metu iš tikrųjų supranti, kiek džiaugsmo ir gėrio tavo pastangos suteikti kitam. Tuo pačiu senjorai visuomet turi ir ką pasiūlyti: ir ne tik kaip toliau vystyti projektą, bet ir kaip valstybė galėtų spręsti senjorų atskirties problemą. Tačiau ir senjorams, o vėliau ir man pačiai kilo sunkumų dalinantis savo patirtimi ir idėjomis socialinės atskirties problemai spręsti su valstybinėmis institucijomis – nebuvo aišku, kam perduoti įžvalgas, ar jas kas nors skaitys. O parodžius iniciatyvą bendradarbiauti stiprinant ir plečiant mūsų veiksmingą programą, kad ji pasiektų daugiau senjorų, sulaukėme daugiau pasipriešinimo, nei noro problemas spręsti kartu.


Nuotrauka žurnalo Panelė

Atviras viešasis valdymas - tai žingsnis pirmyn

Spręsdama visuomenei aktualias problemas drauge su bendruomenėmis susidūriau su situacijomis, kuriose būdavo sunku bendradarbiauti su valstybės institucijomis, nors siekėme tų pačių tikslų. Matydama, kaip svarbu institucijoms išgirsti organizacijas, žmonių nuomonę ir jų patirtis, bei kokios neišnaudotos jų bendradarbiavimo galimybės, supratau, kad noriu šias problemas sręsti. Todėl prisijungiau prie ,,Kurk Lietuvai“ programos, kuri sudaro galimybę užsienyje patirties įgavusiems įvairių sričių profesionalams inicijuoti bei dalyvauti įgyvendinant svarbius ir realius pokyčius Lietuvos viešajame sektoriuje. Po programos man pasiūlė pasilikti Vyriausybės kanceliarijoje ir padėti valstybės institucijoms įtraukti visuomenę priimant valstybei svarbius sprendimus. Pradėjau koordinuoti Lietuvos dalyvavimą tarptautinėje Atviros Vyriausybės partnerystės (angl. Open government partnership) iniciatyvoje. Aktyviai dirbu, kad piliečių pasiūlytos idėjos, kaip atverti Vyriausybę, būtų įgyvendintos. Mano iniciatyva gimė ir facebook paskyra Piliečių ministerija – informacijos taškas aktyviems piliečiams, norintiems įsitraukti į valstybės valdymą.


Nuotrauka iš tarptautinės Atviros Vyriausybės partnerystės iniciatyvos 2018 m. suvažiavimo (eng. OGP Global Summit)


Dirbdama atviro viešojo valdymo srityje pamačiau, jog mums vis dar kyla nemažai iššūkių norint laikytis aukščiausių visuomenės įtraukimo į sprendimų priėmimą standartų. Kaip paskatinti piliečius patikėti, jog jų balsas iš tiesų nulems viešosios politikos sprendimus? Kaip institucijoms parodyti naudą, kurią sukuria piliečių įtraukimas į sprendimų priėmimą? Kokius inovatyvius visuomenės įtraukimo į sprendimų priėmimą būdus galima sukurti, naudojantis naujausiomis informacinėmis technologijomis? Į šiuos klausimus dar negalime atsakyti, nes neturime patyrusių šios srities specialistų, todėl norint šias žinias plėsti reikia išvykti svetur. Noriu parvežti atviro viešojo valdymo lyderių patirtį ir pritaikyti ją kuriant atvirumo kultūrą Lietuvos viešajame sektoriuje. Prancūzija ir Kanada yra pagrindinės tarptautinės Atviros Vyriausybės partnerystės iniciatyvos vėliavnešės pasaulyje, kurių pavyzdžiu šioje srityje seka kitos pažangios šalys.

Esu įsitikinusi, jog atviras viešasis valdymas ir piliečių įtraukimas yra ne tik svarbus žingsnis pirmyn demokratinės valstybės raidoje, bet kartu ir raktas į ateities visuomenę bei valstybę. Todėl išvykstu studijuoti, kad sugrįčiau ir pradėčiau įgyvendinti pokyčius mūsų šalyje. Būtent tam man reikia jūsų pagalbos ir palaikymo.


Nuotrauka Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos

Ko trūksta iki svajonės?

Kadangi jau kelis metus intensyviai dirbu, šiandien turiu 10 tūkst. eurų santaupų pirmiesiems studijų metams Sciences Po Paris universitete finansuoti. Tačiau antrieji metai Toronto universitete kainuoja daugiau.

  • Studijų kaina | 26 363 Eur
  • Bendrabutis | 8 095 Eur
  • Maistas, transportas | 3 500 Eur
  • Skrydžiai | 500 Eur

Iš viso | 38 458 Eur

Neseniai mano darbas ir idėjos buvo įvertintos Licėjaus alumni asociacijos, kuri skyrė 3000 Eur stipendiją studijų finansavimo tikslui pasiekti. Toronto universitetas taip pat skyrė 3000 eur stipendiją. Sciences Po universitetas skyrė 6552 eur stipendiją. Šeima pagal galimybes skyrė 5500 Eur. Taip pat dalyvavau konkurse valstybės stipendijai gauti, tačiau dėl nedidelio lėšų krepšelio ji nebuvo skirta. Dedu visas pastangas susirinkti trūkstamas lėšas kandidatuodama stipendijoms. Šiuo metu trūkstama suma yra 20 406 Eur.

Kaip galite padėti?

Paremdami finansiškai pasirinkta pinigų suma: net ir mažiausia parama padės priartėti prie tikslo. Jei galimybės paremti finansiškai neturite, busiu labai dėkinga, jei pasidalinsite mano istorija su draugais. Galbūt kas nors iš jų supažindins mane su galinčiais padėti.

Parėmusiems 50 Eur atsiųsiu atviruką iš Prancūzijos ir/arba Kanados!
Su kiekvienu susidomėjusiu mielai padiskutuosiu atviro viešojo valdymo tema bei pasidalinsiu naujausiomis šios srities tendencijomis.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, norintiems paremti bei padėti. Tikiu, kad taip prisidedate ne tik prie mano svajonės, bet ir prie stipresnės pilietinės visuomenės Lietuvoje kūrimo.

Ačiū!Rėmėjų atsiliepimai

Dokumentai

Pazyma

Universiteto priėmimo pažyma

Laiskas

Motyvacinis studento(-ės) laiškas

Laiskas

Dalyvio CV